ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ЦСК

1. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи-підприємця
2. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи, що представляє юридичну особу (фізичну особу-підприємця) як підписувач
3. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи

Примітка
*Усі копії документів засвідчуються уповноваженою в організації особою та печаткою організації згідно з чинним законодавством.
В разі подання одночасно декількох заяв на формування сертифікату відкритого ключа за одним договором документи, які повторюються за цим переліком, надаються в одному екземплярі.

1. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи-підприємця
 • Два примірники договору про надання послуг ЦСК (заяви про укладання публічного договору про надання послуг ЦСК), підписані фізичною особою-підприємцем та засвідчені печаткою фізичної особи-підприємця (у разі наявності).
 • Заява на формування сертифіката відкритого ключа фізичної особи-підприємця, підписана фізичною особою-підприємцем та засвідчена печаткою фізичної особи-підприємця (у разі наявності).
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.*
 • Копії 1 - 4 сторінок та сторінки, у якій вказано місце реєстрації, з паспорту фізичної особи-підприємця.*
При подачі документів фізична особа-підприємець або його довірена особа, яка подає документи у ЦСК, повинен мати при собі паспорт.

Вгору

2. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи, що представляє юридичну особу (фізичну особу-підприємця) як підписувач

 • Два примірники договору про надання послуг ЦСК (заяви про укладання публічного договору про надання послуг ЦСК), підписані керівником юридичної особи (фізичною особою-підприємцем) та засвідчені печаткою юридичної особи (фізичної особи-підприємця, у разі наявності). Скачати
 • Заява на формування сертифіката відкритого ключа підписувача (з розрахунку для кожного з підписувачів, для яких буде сформовано сертифікат) юридичної особи (фізичної особи-підприємця), підписана керівником юридичної особи (фізичною особою-підприємцем) та засвідчена печаткою юридичної особи (фізичної особи-підприємця, у разі наявності). Скачати
 • Копія свідоцтва (виписки, витягу) про державну реєстрацію (засвідчені підписом та печаткою підприємства)
 • Копія довідки статистики (ЄДРПОУ) (завірені підписом та печаткою підприємства)
 • Статут титульна сторінка (завірені підписом та печаткою підприємства)
 • Копія свідоцтва ПДВ (завірені печаткою підприємства)

У випадку, якщо елетронний ключ отримує директор компанії
:

 • Копія наказу на директора (завірені підписом та печаткою підприємства)
 • Копії сторінок паспорта та ідентифікаційного коду, місце реєстрації, завірені підписом власника

У випадку, якщо елетронний ключ отримує інший користувач
:


 • Оригінал доручення від директора на надання повноважень на цього співробітника
 • Копія наказу про призначення на посаду даного співробітника (завірені підписом та печаткою підприємства)
 • Копії сторінок паспорта та ідентифікаційного коду, місце реєстрації, завірені підписом власника
  При подачі документів представник або довірена особа, що подає документи у ЦСК, повинен мати при собі паспорт.

  Вгору


  3. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи:

  • Два примірники договору про надання послуг ЦСК (заяви про укладання публічного договору про надання послуг ЦСК), підписані фізичною особою.
  • Заява на формування сертифіката відкритого ключа фізичної особи, підписана фізичною особою.
  • Копія 1 - 4 сторінок та сторінки, у якій вказано останнє місце реєстрації, з паспорту, засвідчені фізичною особою.
  • Копія довідки про включення до Державного реєстру фізичних осіб, засвідчена фізичною особою.
  • Якщо інтереси фізичної особи у представляє інша (довірена) особа, додається нотаріально засвідчена  довіреність, що підтверджує повноваження цієї особи.
  При подачі документів особа, яка подає документи у ЦСК (фізична особа або її довірена особа), повинна мати при собі паспорт та оригінал довідки про включення до Державного реєстру фізичних осіб.

  Вгору