Що таке ЕЦП? 

Підпис - це рукописне та іноді стилізоване графічне ім'я або інший графічний знак під документом, що ідентифікує підписувача і  означає його згоду з текстом документа. Перевіряється звичайний підпис візуально (порівнюванням оригінала з підписом поставленим на документі).

Враховуючи стрімкий розвиток технологій у світі, підписання документу за допомогою графічних символів втрачає сенс, оскільки їх можна підробити і скопіювати. Електронний цифровий підпис (ЕЦП) є повним електронним аналогом звичайної підпису на папері, але реалізується не за допомогою графічних зображень, а за допомогою математичних перетворень над вмістом документа.

Особливості математичного алгоритму створення й перевірки ЕЦП гарантують неможливість підробки такого підпису сторонніми особами (незаперечність авторства). Надійність і зручність використання ЕЦП не викликає сумнівів.

Процедура перевірки ЕЦП виконується комп'ютером безпомилково, що дозволяє уникнути впливу людського фактору.

ЕЦП дає інформацію не тільки про особу, що підписала документ, але і дозволяє упевнитися, що сам документ не був змінений або підроблений після підписання (автентичність і цілісність документа).

Наявність ЕЦП забезпечує зручність обміну, зберігання та роботи з електронними документами та надає їм юридичну силу.

Одним з компонентів ЕЦП є позначка часу (токен часового штемпелю), яка показує реальний час підписання документа на відміну від дати, вказаної в самому документі.