Центр сертифікації ключів "UPG PKI" ТОВ "ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП" (ЦСК "UPG PKI") акредитованый в ЦЗО та має свідотцтво серії А 04 від 28.03.2012 року і надає повний спектр послуг електронного цифрового підпису (ЕЦП) підприємствам і установам, незалежно від форми власності, а також фізичним особам.

ПТК ЦСК "UPG PKI" за профілем "UPG PKI-UA" генерує ключі та формує посилені сертифікати відкритих ключів у відповідності до вимог національних стандартів стосовно ЕЦП.

ЕЦП є обов’язковим реквізитом електронного документа.

Відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис":
"Електронний цифровий пiдпис за правовим статусом прирiвнюється до власноручного пiдпису (печатки) у разi, якщо:
  • електронний цифровий пiдпис пiдтверджено з використанням посиленого сертифiката ключа за допомогою надiйних засобiв цифрового пiдпису;
  • пiд час перевiрки використовувався посилений сертифiкат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового пiдпису;
  • особистий ключ пiдписувача вiдповiдає вiдкритому ключу, зазначеному у сертифiкатi.
Електронний пiдпис не може бути визнаний недiйсним лише через те, що вiн має електронну форму або не грунтується на посиленому сертифiкатi ключа."

Таким чином, ключі ЦСК "UPG PKI", згенеровані за профілем "UPG PKI-UА", забезпечують юридичний статус ЕЦП, ними можна підписувати електронні документи та організовувати захищений обмін повідомленнями із застосуванням різних програмних продуктів.

ЦСК "UPG PKI" використовує унікальні програмно-апаратні рішення, які забезпечують високий рівень надійності захисту інформації та якість надання послуг ЕЦП.

Системи електронного документообігу з ключами ЦСК "UPG PKI" – це просто!