ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ЦСК

1. Для формування сертифікату відкритого ключа печатки (штампа) юридичної особи (фізичної особи-підприємця)
2. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи-підприємця
3. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи, що представляє юридичну особу (фізичну особу-підприємця) як підписувач
4. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи

Примітка
*Усі копії документів засвідчуються уповноваженою в організації особою та печаткою організації згідно чинного законодавства.
В разі подання одночасно декількох заяв на формування сертифікату відкритого ключа за одним договором документи, які повторюються за цим переліком, надаються в одному екземплярі.

1. Для формування сертифікату відкритого ключа печатки (штампа) юридичної особи (фізичної особи-підприємця)

 • Два примірники договору про надання послуг ЦСК (заяви про укладання публічного договору про надання послуг ЦСК), підписані керівником юридичної особи (фізичною особою-підприємцем) та засвідчені печаткою юридичної особи (фізичної особи-підприємця, у разі наявності).
 • Заява на формування сертифіката відкритого ключа печатки (штампа) юридичної особи (фізичної особи-підприємця), підписана керівником юридичної особи (фізичною особою-підприємцем) та засвідчена печаткою юридичної особи (фізичної особи-підприємця, у разі наявності).
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.*
 • Копія довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ (надається тільки юридичною особою).*
 • Копія установчих документів, що містять положення про права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи (надається тільки юридичною особою).*
 • Копія документа про обрання (призначення) керівника юридичної особи (надається тільки юридичною особою).*
 • Копії 1 - 4 сторінок та сторінки, у якій вказано останнє місце реєстрації, з паспорту керівника юридичної особи (фізичної особи-підприємця).*
 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі, якщо особа є платником ПДВ).*
 • Оригінал довіреності, що підтверджує правомочність дій довіреної особи від юридичної особи (фізичної особи-підприємця), який подає документи у ЦСК, від імені юридичної особи (фізичної особи-підприємця).
При подачі документів керівник юридичної особи (фізична особа-підприємець) або їх довірена особа, яка подає документи у ЦСК, повинен мати при собі паспорт.

Вгору

2. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи-підприємця

 • Два примірники договору про надання послуг ЦСК (заяви про укладання публічного договору про надання послуг ЦСК), підписані фізичною особою-підприємцем та засвідчені печаткою фізичної особи-підприємця (у разі наявності).
 • Заява на формування сертифіката відкритого ключа фізичної особи-підприємця, підписана фізичною особою-підприємцем та засвідчена печаткою фізичної особи-підприємця (у разі наявності).
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.*
 • Копії 1 - 4 сторінок та сторінки, у якій вказано місце реєстрації, з паспорту фізичної особи-підприємця.*
При подачі документів фізична особа-підприємець або його довірена особа, яка подає документи у ЦСК, повинен мати при собі паспорт.

Вгору

3. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи, що представляє юридичну особу (фізичну особу-підприємця) як підписувач

 • Два примірники договору про надання послуг ЦСК (заяви про укладання публічного договору про надання послуг ЦСК), підписані керівником юридичної особи (фізичною особою-підприємцем) та засвідчені печаткою юридичної особи (фізичної особи-підприємця, у разі наявності).
 • Заява на формування сертифіката відкритого ключа підписувача (з розрахунку для кожного з підписувачів, для яких буде сформовано сертифікат) юридичної особи (фізичної особи-підприємця), підписана керівником юридичної особи (фізичною особою-підприємцем) та засвідчена печаткою юридичної особи (фізичної особи-підприємця, у разі наявності).
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.
 • Копія довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ.*
 • Копія установчих документів, що містять положення про права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи (надається тільки юридичною особою).*
 • Копія документа про обрання (призначення) керівника юридичної особи (надається тільки юридичною особою).*
 • Копії 1 - 4 сторінок та сторінки, у якій вказано місце реєстрації, з паспорту фізичної особи, що представляє юридичну особу (фізичну особу-підприємця) як підписувач.*
 • Оригінал довіреності, що підтверджує правомочність дій довіреної особи юридичної особи (фізичної особи-підприємця), який подає документи у ЦСК, від імені юридичної особи (фізичної особи-підприємця).
 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі, якщо особа є платником ПДВ).*
 • Документ (копія наказу), що підтверджує статус (посаду) фізичної особи, що представляє юридичну особу (фізичну особу-підприємця) як підписувач (не надається, якщо підписувач є керівником юридичної особи).*
При подачі документів представник або довірена особа, що подає документи у ЦСК, повинен мати при собі паспорт.

Вгору


4. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи:

 • Два примірники договору про надання послуг ЦСК (заяви про укладання публічного договору про надання послуг ЦСК), підписані фізичною особою.
 • Заява на формування сертифіката відкритого ключа фізичної особи, підписана фізичною особою.
 • Копія 1 - 4 сторінок та сторінки, у якій вказано останнє місце реєстрації, з паспорту, засвідчені фізичною особою.
 • Копія довідки про включення до Державного реєстру фізичних осіб, засвідчена фізичною особою.
 • Якщо інтереси фізичної особи у представляє інша (довірена) особа, додається нотаріально засвідчена  довіреність, що підтверджує повноваження цієї особи.
При подачі документів особа, яка подає документи у ЦСК (фізична особа або її довірена особа), повинна мати при собі паспорт та оригінал довідки про включення до Державного реєстру фізичних осіб.

Вгору