Що таке ЕЦП? 

Підпис - це рукописне і іноді стилізоване графічно ім'я або інший графічний знак під документом, що ідентифікує підписувача і що означає його згоду з текстом документа. Перевіряється звичайний підпис візуально (порівнюванням оригінала з підписом поставленої на документі).

У світі електронних документів підписання документа за допомогою графічних символів втрачає сенс, тому що підробити і скопіювати графічний символ можна нескінченну кількість разів. Електронний цифровий підпис (ЕЦП) є повним електронним аналогом звичайної підпису на папері, але реалізується не за допомогою графічних зображень, а за допомогою математичних перетворень над вмістом документа.

Особливості математичного алгоритму створення й перевірки ЕЦП гарантують неможливість підробки такого підпису сторонніми особами (незаперечність авторства). Надійність і зручність використання ЕЦП не викликає сумнівів.

Процедура перевірки ЕЦП виконується комп'ютером безпомилково, що дозволяє уникнути людського фактору, при перевірці звичайної підпису.

ЕЦП дає інформацію не тільки про особу, що підписала документ, але і дозволяє упевнитися, що сам документ не був змінений або підроблений після підписання (автентичність і цілісність документа).

Зручність в обміні, зберіганні та роботі з електронними документами, що мають юридичну силу.

Одним з компонентів ЕЦП є позначка часу (токен часового штемпелю), яка показує реальний час підписання документа на відміну від дати, вказаної в самому документі.