Словник термінів 

 
 • Автор електронного документа

  Фізична або юридична особа, яка створила електронний документ.

 • Акредитація

  Процедура документального засвідчення компетентності центра сертифікації ключів здійснювати діяльність, пов'язану з обслуговуванням посилених сертифікатів ключів.

 • Блокування сертифіката ключа

  Тимчасова зупинка дійсності сертифіката ключа.

 • Відкритий ключ

  Параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису.

 • Компрометація особистого ключа

  Будь-яка подія та / або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа.

 • Криптографічний захист

  Вид захисту, що реалізується за допомогою перетворень інформації з використанням спеціальних даних (ключових даних) з метою приховування (або відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо.

 • Надійний засіб електронного цифрового підпису

  Засіб електронного цифрового підпису, яке має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.
  Підтвердження відповідності та проведення державної експертизи цих засобів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

 • Обов'язковий реквізит електронного документа

  Обов'язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили.

 • Особистий ключ

  Параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу.

 • Підписувач

  Особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа.

 • Регламент роботи акредитованого центру сертифікації ключів

  Нормативний документ, який визначає організаційні, технічні та інші умови діяльності акредитованого центру сертифікації ключів під час надання послуг електронного цифрового підпису

 • Сертифікат відкритого ключа (сертифікат ключа)

  Документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує дійсність і належність відкритого ключа підписувачу.