Ліцензія на право провадження господарської діяльності в галузі криптографічного захисту інформації
Ліцензія на право провадження господарської діяльності в галузі технічного захисту інформації
Експертний висновок на програмне забеспечення програмно-технічного комплексу центру сертифікації ключів «UPG PKI-UA» (UA.34925642.00003-01 90 01) Експертний висновок на програмне забеспечення програмно-технічного комплексу центру сертифікації ключів «UPG PKI-EU» (UA.34925642.00004-01)
Експертний висновок на програмний виріб "Бібліотека функцій кріптографічного захисту інформації "PKI Lib UPG"(UA.34925642.00005.-01) Експертний висновок на програмний виріб «Клієнт UPG PKI» (ТУ У 72.2-34925642-004:2012)
Cвідоцтво про акредитацію центру сертифікації ключів «UPG PKI» ТОВ «Юкрейн Проперті Груп» (А № 04) Атестат відповідності на комплексну систему захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи центру сертифікації ключів «UPG PKI» (№4587)